Drömscenario för hållbart byggande – tomt 91 i nya Kiruna

Illustration tomt 91 Nya Kiruna
Illustration: Ida Lundgren

Kirunabostäder presenterar tillsammans med RISE, LTU och Chalmers ett fiktivt, hållbart, cirkulärt och återanvändbart önskehus på tomt 91 i nya Kiruna centrum. Arbetet har genomförts inom ramen för Kiruna Sustainability Center.

Det fiktiva huset på tomt 91 som ligger bakom stadshuset Kristallen har designats för cirkularitet och återanvändbarhet med hänsyn till klimatpåverkan, resursanvändning och energianvändning. Scenariot baseras på att byggnaden rivs eller flyttas efter 50 år. Byggsektorn står idag för ungefär 30% av det totala avfallet i Sverige och 50% av materialet återvinns. Designen på byggnaden står Ida Lundgren och Sara Bergås för, i samarbete med RISE, Luleå tekniska universitet och Kirunabostäder. Ida och Sara har som sista projekt under masterutbildningen inom arkitektur på Chalmers Tekniska Högskola skrivit sitt ex-jobb och valt att fokusera på träkonstruktioner och hur de kan återanvändas. De har bland annat undersökt hur man kan bygga och designa med trä för att främja återanvändning av byggmaterial samt vilka träbyggnadsmetoder som är mest lämpliga att använda när man designar för demontering.
-En stor del av arbetet har varit att kartlägga och jämföra olika byggmetoder och utvärdera hur dem presterar när det kommer till återanvändbarhet. Sedan utgick vi från dessa jämförelser för att hitta de bästa alternativen till vårt designprojekt där vår uppgift var att designa och visualisera ett flerbostadshus konstruerat för demontering, beläget i nya Kiruna centrum, berättar Ida och Sara.
Att projektet hamnade i Kiruna var lämpligt då staden flyttar hus. Idag rivs lägenheter i snitt 55 år efter att de är uppförda.
-Det tycker vi är alldeles för tidigt. Samtidigt är det svårt att förutse vad som leder till att en byggnad behöver rivas. Därför tycker vi det är viktigt att förbereda alla nybyggnationer för att enkelt kunna demonteras, något som kanske är ännu viktigare i en gruvstad som Kiruna, säger Ida och Sara.
-Vi ser att det är möjligt att realisera projektet till hela eller stora delar. Den tänkbara byggnaden skulle kunna tilltala många personer. Bland annat är vinterträdgård och café spännande funktioner som också ses över till denna byggnad, säger Per Eriksson, projektledare stadsomvandlingen Kirunabostäder.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson