Testbed Kiruna knyter ihop säcken

Personer som arbetar tillsammans med datorer och kontorsmaterial

Den 25 september hålls en avslutande workshop för projektet Testbed Kiruna inom Kiruna Sustainability Center.

Under workshopen presenteras vad som gjorts under projekttiden 2016-2020 inom de olika casen Energi, IT och IoT, Hållbart byggande, Odling, Material- och avfallshantering och Systemintegration. Med fokus på hur erfarenheterna kan användas framöver kommer olika frågor diskuteras för att skapa ett aktivt ägarskap av resultatet. Detta kommer förhoppningsvis öppna upp för många fler hållbara lösningar och fortsatta satsningar.
-Det här blir ett avstamp för framtiden. Även om projektet avslutas kommer vi att plocka idéer att gå vidare med utifrån bland annat ovanstående områden. Vi vill fånga upp hur samverkan för ökad samhällsnytta kan byggas mellan olika kommunala instanser och näringslivet, säger Niklas Sirén, projektchef Kiruna Sustainability Center.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson