Projekt

Innovationsplattform Kiruna

Innovationsplattform Kiruna ska arbeta för att utveckla nya metoder och arbetssätt för att fånga nya idéer inom stadsomvandlingen.            

Nya Kiruna ska byggas smart och hållbart i en arktisk miljö. Kommun, näringsliv, forskningsaktörer och medborgare ska i projektet Innovationsplattform Kiruna arbeta tillsammans för att utveckla och testa innovativa och hållbara lösningar som ska leda till nya affärsmöjligheter. 

Huvudfinansiär är Vinnova. Övriga finansiärer och samarbetsparter är Kiruna kommun, Tekniska Verken i Kiruna, Luleå Tekniska Universitet, Region Norrbotten och RISE. Kiruna kommun är projektägare och Tekniska Verken i Kiruna projektleder arbetet.

 

Testbed Kiruna

Testbed Kiruna ska ge små och medelstora företag i Kiruna och regionen en arena för att ta fram och utveckla nya lösningar, tjänster och produkter kopplade till hållbarhet och kloka städer och samhällen, så kallade Smart Cities och Communities.        

Ett hållbart och smart nytt Kiruna i arktisk miljö skapar tillväxt och affärsmöjligheter för företag i Kiruna och regionen. De förutsättningarna vill projektet Testbed Kiruna ta vara på.

Huvudfinansiär är Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga finansiärer och samarbetsparter är Kiruna kommun, Tekniska Verken i Kiruna, Luleå Tekniska Universitet, RISE, Sparbanken Nord, energimyndigheten samt Region Norrbotten. Kiruna kommun är projektägare och Tekniska Verken i Kiruna projektleder arbetet.

Kiruna Kommun
Tekniska Verken
Vinnova
EU
LTU
RISE
Sparbanken Nord
Region Norrbotten
Energimyndigheten