Odling

Nya sätt att odla i artificiella miljöer för att på detta sätt säkerställa matförsörjning eller bara för att minska transporter är intressant i ett hållbarhetsperspektiv. Artificiella miljöer kan till exempel vara i källare eller under jord i gruvan. Bland annat har svamp tidigare odlats i gruvan i simulerade dygnscykler i det stabila klimat som där råder. Vi undersöker hur odlingsteknik kan utvecklas för nya grödor vilket öppnar upp möjligheter i andra utrymmen och ytor. Odling i växthus i ett arktiskt klimat är ytterligare ett perspektiv.

I samarbete med Rise och LTU.

Kiruna Kommun
Tekniska Verken
Vinnova
EU
LTU
RISE
Sparbanken Nord
Region Norrbotten
Energimyndigheten