Hidden City

Kirunas stadsflytt skapar många nya, spännande möjligheter. En av dessa är CGI:s innovation ”Hidden City”.

Med hjälp av glasögon med tekniken augmented reality (förstärkt verklighet) skapas en sorts röntgensyn där man kan se infrastrukturen under marken. Detta ger en direkt teknisk nytta för underhållet av systemen genom att till exempel kunna förutspå driftstörningar, men även möjligheter att använda Kiruna och stadsomvandlingen som plattform för att utveckla nya system som kan vara till nytta för andra städer och för näringslivet.

I samarbete med CGI Hidden City, Kiruna Sustainability Center och Vinnova.

 

 

Kiruna Kommun
Tekniska Verken
Vinnova
EU
LTU
RISE
Sparbanken Nord
Region Norrbotten
Energimyndigheten