Smart stad

Smart city illustration

Resan mot en smart stad är både spännande och skapar potential för tillväxt och utveckling inom hållbarhet. Den snabba tidsplanen för stadsomvandlingen skapar unika förutsättningar för att utveckla och testa nya metoder, arbetssätt, lösningar, tjänster och produkter med hållbarhetsfokus.

Stadsomvandlingen är utmaningen och plattformen för innovation. Att bygga en smart stad handlar om att nyttja digital teknik för en kvalitativt bättre och effektivare drift av ett samhälle och dess funktioner. Men att flytta en stad är också att flytta livet mellan byggnaderna. En smart stad innefattar även att inte bygga in segregation i den nya staden. En stad ska fungera, vara attraktiv och tillgänglig för alla.

Stadsomvandlingen i Kiruna väcker uppmärksamhet över hela världen och innebär den fantastiska möjligheten att bygga den smarta och hållbara stad vi vill ha – det nya Kiruna.

Smarta och hållbara städer

Smarta städer är ett svenskt styrkeområde. Läs mer på Vinnovas hemsida.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson