"rootPage" is not defined.

Människan har utvecklats för att lösa problem. Fort. Och gärna i direkt anslutning till upptäckt. Detta följer helt naturligt av att många problem som människor har stått inför genom historien ofta har varit har varit livshotande karaktär.

Allt ifrån aggressiva medmänniskor till vildsinta djur eller farliga väderförhållanden har utmanat människans livsvillkor och möjligheter till överlevnad. Problemen har behövt lösas direkt och på plats. Det har inte funnits tid till reflektion och utvärdering av handlingsalternativ. Våra gener förordar helt enkelt snabba lösningar på problem.

Vad är då problemet med problem? I dagens värld när problem sällan är direkt livshotande i närtid leder det oss ofta fel. Vi reagerar med ryggmärgen och reptilhjärnan. Vi vill bort från problemet så fort som möjligt. Detta leder tyvärr till att vi ofta löser fel problem. Problemet som står framför oss är sällan det verkligt underliggande problemet utan där snarare ett besvärligt symptom som beror på ett underliggande problem. När vi löser symptom istället för underliggande problem brukar det underliggande problemet återuppstå på ett nytt sätt och med nya symptom. Genom att våga stanna kvar i ett problem och undersöka lite djupare inser vi ofta att det vi upplever som ett problem grundar sig i något annat underliggande problem. Ibland kan det till och med vara så att flera problem och symptom ligger i lager ovanpå varandra innan vi upptäckter själva rotorsaken. Genom att åtgärda det underliggande problemet hittar vi varaktiga lösningar.