Hur kan vi?

Idea

Prova att omformulera era insikter i problemet till Hur-kan-vi-frågor. Detta görs för att omvandla problemen till möjligheter. Formatet Hur-kan-vi används eftersom det antyder att det finns lösningar.

När ni valt ut ett problem att gå vidare med är dags för nästa steg. För att kunna formulera om problemet till en utmaning och generera idéer är det bra att ha en uttalad frågeställning som sedan kan lösas. Frågeställningen kan med fördel formuleras med en metod som kallas för ”Hur kan vi?”. Detta ger en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att brainstorma fram idéer på lösningar. Frågeställningen kring problemet kommer i sig antyda att det finns lösningar på det.

Exempel på frågeställningar:

  • Hur kan vi få till en bättre kommunikation över förvaltningsgränserna?
  • Hur kan vi samverka mellan förvaltningar för effektivt utnyttjande av lokaler?
  • Hur kan vi ta första steget mot önskat scenario?

En frågeställning hjälper oss att trigga brainstorming-processen. Ordet “vi” i frågeställningen är viktigt eftersom det är de delaktiga medlemmarna i projektet som med sina olika kompetenser arbetar gemensamt för att få fram en lösning på problemet. Frågeställningen och idéerna som jobbas fram är inte ristade i sten utan kan revideras allt eftersom arbetet fortskrider.

Nästa steg:

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson