Vem känner jag?

När vi samarbetar med andra i vårt nätverk så känns det mycket mer möjligt att lösa ett problem än om vi jobbar ensamma.

Frågan "Vem känner jag?" är fokuserad på kollektivet. När vi samarbetar med andra så känns det mycket mer möjligt att lösa ett problem än om vi jobbar ensamma. Den här frågan handlar om att reflektera över vem i ditt nätverk som har intressen och kompetenser som stämmer överens med problemet och den föreslagna lösningen, är öppen för att lära sig om problemet och föreslagen lösning samt villig att lägga tid och resurser för att stödja ägaren av problemet och lösningen av problemet.

Uppgift: Vem känner jag?

  1. I samband med det identifierade problemet och förslagen lösning reflektera individuellt över vem i ditt nätverk som skulle kunna bidra till att lösa problemet? Identifiera tre potentiella individer och motivera varför deras stöd är viktigt för att lösa problemet givet vem de är och vad de vet. Skriva en post-it-lapp för varje individ - 5 minuter.
  2. Berätta kort om dina nätverkskontakter och hur de kan vara viktiga för att arbeta med problemets lösning - 1 minut/person.
  3. Utifrån de andras input, ser du några ytterligare nätverkskontakter som kan läggas till? 2 minuter i gruppen.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson