Finansiärer och samarbetspartners

Samarbete pussel

Kiruna Sustainability Center samarbetar med ett flertal aktörer. Kiruna kommun är projektägare och Tekniska Verken projektleder arbetet.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson