"rootPage" is not defined.

Testbed Kiruna

Händer med glömdlampor

Projektet Testbed Kiruna har tillsammans med företag i Kiruna och även med regionala och nationella företag arbetat med att testa och utveckla nya lösningar, tjänster och produkter kopplade till hållbarhet och kloka städer och samhällen.

Ett hållbart och smart nytt Kiruna i arktisk miljö skapar tillväxt och affärsmöjligheter för företag i Kiruna och regionen. Bakgrunden till projektet är Kirunas stadsomvandling och den vision som tagits fram över Kirunas framtid - Kiruna som mönsterstaden 2.0. Kiruna ska bli den första hållbara staden i arktiskt klimat och ett gott exempel för andra att ta efter.

Inom de sju casen har många spännande projekt testats och utförts under projekttiden som öppnar upp för hållbara lösningar och fortsatta satsningar. Att fånga upp hur samverkan för ökad samhällsnytta kan byggas inom kommunkoncernen samt mellan olika kommunala instanser och näringslivet är av stor vikt. 

Huvudfinansiär var Europeiska regionala utvecklingsfonden och övriga finansiärer och samarbetsparter har varit Kiruna kommun, Tekniska Verken, Luleå tekniska universitet, RISE, Sparbanken Nord, Energimyndigheten samt Region Norrbotten.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson