Innovationsplattform Kiruna

Kvinna klickar på kugghjul med texten innovation

Innovationsplattform Kiruna ska arbeta för att utveckla nya metoder och arbetssätt för att fånga nya idéer inom stadsomvandlingen. Innovationsplattform Kiruna är en av sex innovationsplattformar i Sverige. Kirunas placering långt norr om övriga testbäddar i Sverige gör den unik. Det arktiska klimatet skapar ypperliga utvecklings- och testmöjligheter för lösningar, produkter och tjänster i extrem miljö.

Nya Kiruna ska byggas smart och hållbart i en arktisk miljö. Kommun, näringsliv, forskningsaktörer och medborgare ska i projektet Innovationsplattform Kiruna arbeta tillsammans för att utveckla och testa innovativa och hållbara lösningar som ska leda till nya affärsmöjligheter.

Huvudfinansiär är Vinnova. Övriga finansiärer och samarbetsparter är Kiruna kommun, Tekniska Verken, Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten och RISE. Kiruna kommun är projektägare och Tekniska Verken i Kiruna projektleder arbetet.

Innovationsplattformar i Sverige

Innovationsplattform Kiruna samarbetar med fem andra innovationsplattformar i Sverige; Future by Lund, Go:innovation, Innovationsplattform Borås, Innovationsplattform hållbara Stockholm samt Social Progress Innovation Sweden by Umeå.

NATSAM

NATSAM är ett samverkansprojekt mellan de sex innovationsplattformarna där Lund, Göteborg, Borås, Stockholm, Umeå och Kiruna går i bräschen för att öka omställningstakten i Sverige. Det övergripande syftet att stärka svenska kommuners innovations- och omställningskapacitet.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson