Testbed Kiruna

Testbed Kiruna

Testbed Kiruna ska ge små och medelstora företag i Kiruna och regionen en arena för att ta fram och utveckla nya lösningar, tjänster och produkter kopplade till hållbarhet och kloka städer och samhällen, så kallade Smart Cities och Communities.

Ett hållbart och smart nytt Kiruna i arktisk miljö skapar tillväxt och affärsmöjligheter för företag i Kiruna och regionen. De förutsättningarna vill projektet Testbed Kiruna ta vara på.

Huvudfinansiär är Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga finansiärer och samarbetsparter är Kiruna kommun, Tekniska Verken, Luleå tekniska universitet, RISE, Sparbanken Nord, Energimyndigheten samt Region Norrbotten. Kiruna kommun är projektägare och Tekniska Verken i Kiruna projektleder arbetet.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson