Feriearbete för skolungdom 2023

Du kan ansöka om feriearbete för skolungdom mellan den 1 mars och 31 mars.

Du som under året fyller 16 eller 17 år samt du som under året fyller 18 år men ännu inte gjort det den 1 juni kan ansöka om feriearbete för skolungdom via Kiruna kommun. För att bli erbjuden feriearbete så måste du vara folkbokförd i Kiruna kommun.

Riktlinjer för feriearbete , 609.5 kB.


Datum

Lönen betalas ut
Period 1

20 juni-10 juli, v. 25-27

2022-07-27

Period 2

11 juli-31 juli, v. 28-30

2022-08-26

Period 3

1 augusti-21 augusti, v.31-33

2022-09-27


Du kan lämna önskemål om vilken typ av jobb och vilken period du vill ha men vi kan inte garantera att du får det du önskar. Ju fler val, desto lättare är det för oss att matcha dig.

Jobb som erbjuds i dagsläget (kan ändras) är inom:

  • Äldre- och barnomsorg.
  • LSS-verksamhet.
  • Park-/trädgårdsskötsel via Tekniska Verken AB och Kiruna Bostäder AB.

Period 1 är mest populär att söka och därav den period då det är svårast att få det arbete du önskar. Vi försöker i möjligaste mån tillgodose allas önskemål.

Hur ungdomar får arbeta kan du läsa om här Länk till annan webbplats.

Senast den 16 maj får du besked om vilken arbetsplats och vilken period du blivit tilldelad.

Vi skickar all information till din e-post.

(Hittar du inget mejl? Ta en titt i din skräppost. Ibland fastnar det där).

Lönen för 2022 är följande:
16-17 år: 85 kr/timme

18 år: 105 kr/timme

Tidrapport:
För feriejobb inom Kiruna kommuns verksamheter eller bolag ska en tidrapport fyllas i och undertecknas av arbetsledaren. Arbetsledaren skickar tidrapporten till respektive löneavdelning så fort perioden avslutats.

Kontoregistrering:
För att du ska få din lön direkt till ditt bankkonto måste du göra en kontoregistrering hos Swedbank/Sparbanken Nord. Du som inte har fyllt 18 år kan göra din kontoanmälan, tillsammans med en vårdnadshavare, på något av Swedbanks kontor. Du som är över 18 år kan göra en kontoanmälan digitalt på Swedbanks webbsida.

Skatteavdrag:
För skolungdom med tillfällig anställning behöver arbetsgivaren i vissa fall inte göra skatteavdrag, läs mer här Länk till annan webbplats.

Blanketten skickas till:
Kiruna Kommun
Lönekontoret
Stadshustorget 1
981 85 Kiruna

Varje ferieperiod pågår under tre veckor, 30 timmar per vecka, totalt 90 timmar. Det är arbetsledaren där anvisningen sker som fastställer arbetsschemat. Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2012:3 ska följas.

Midsommarafton är en helgdag och alla arbetsplatser erbjuder inte jobb den dagen.

Om inte arbetsgivaren erbjuder jobb, kan du heller inte få lön för den dagen.

Vill du jobba hos en förening tar du på egen hand kontakt med den förening du är intresserad av. Föreningarna sköter sin egen annonsering och tillsättning.

Föreningar som sökt bidrag och fått det beviljat hos kommunens Arbetsmarknadsenhet (Beslut gällande föreningar och kommunala bolag från KS 2020-03-23 §73) har möjlighet att ta emot ungdomar.

Föreningar kan ansöka om bidrag för att själva anställa ungdomar för feriearbete. Kiruna kommun ersätter föreningarna för kostnad för lön och uppkomna arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret åligger föreningen. Föreningen ansvarar för att annonsera och hantera ansökningar samt att fördela ferieplatser. Föreningarna betalar ut lönen direkt till ungdomarna och fakturerar kommunen för utgifterna i efterhand tillsammans med efterfrågad redovisning.

Ansökningarna görs från och med januari månad 2023 genom att föreningarna fyller i följande ansökningsblankett:
Ansökan om riktat bidrag för ferielöner (pdf). , 141.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Skicka även ett mejl till feriejobb@kiruna.se.

Beslut om riktad bidragsmöjlighet till föreningar tas på delegation av enhetschef för arbetsmarknad och anmäls till kommunstyrelsen.

Ansökningarna om riktat bidrag för ferielöner bedöms utifrån följande kriterier:

  • Arbetets meningsfullhet och likvärdighet med ett riktigt arbete.
  • Samhällsnytta med feriejobbet.
  • Arbetsuppgifter som är förenliga med nuvarande arbetsmiljölagstiftning.

Beslut om riktat bidrag till ferielöner kan överklagas till kommunstyrelsen.

För att får arbeta på ett feriearbete för skolungdom behöver du ett AT-UND samt samordningsnummer.

Du kan vända dig till Integrationsenheten, Geologgatan 1 för att få hjälp att söka samordningsnummer. Det bör du göra så fort som möjligt då handläggnings­tiden är cirka sex veckor. När du fått ditt samordningsnummer så kommer du tillbaka till Integrationsenheten för att söka feriearbete, även om ansökningsperioden har gått ut.

Integrationsenheten, Kiruna kommun

Kontakta oss

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Christian Holmberg