Ja till kvarter fyra

Den 26 februari beslutade kommunstyrelsen att godkänna exploateringsavtal för kvarter fyra i den nya stadskärnan för LKAB.

Avtalet innebär bland annat att bostäder byggs i norra delen av kvarteret. I södra delen av kvarteret är ännu inte bestämt vad som ska uppföras, men kontor, bostäder, parkering kan bli aktuellt.

-I första hand är det tänkt att det ska byggas ersättningsfastigheter för de som har fastigheter i nuvarande stadskärna, säger Eva Ekelund, Kiruna kommun.

Kiruna kommun har tidigare upprättat en detaljplan för Kirunas nya stadskärna.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark