LKAB kan förlänga produktionen fram till 2060

LKAB ökar sina mineraltillgångar med 45 procent. Bilden visar vy mot Kiirunavaara.

Sedan 2018 har LKAB ökat prospekteringen på alla sina tre gruvorter vilket gett positivt resultat. Den 22 februari 2021 presenterades resultatet, som innebär en ökning av mineraltillgångarna med 45%, något som ger företaget möjligheter att förlänga produktionen bortom 2060.

De senaste två åren har LKAB satsat omkring 700 miljoner kronor på prospektering där man söker efter nya fyndigheter och fortsättningen på befintliga. Det positiva resultatet innebär en ökning av mineraltillgångarna under 2020 med 45 procent från cirka 1,2 till 1,7 miljarder ton.

LKAB ser möjligheten att förlänga produktionen minst fram till 2060 och man ser inte slutet på fyndigheterna, de fortsätter mot djupet. Under de kommande åren fortsätter prospekteringen; I Kiruna både mot djupet och mot det område som kallas Per Geijer-malmerna, norr om staden. I Svappavaara ska Gruvberget och Leveäniemi undersökas mot djupet och i Malmberget undersöks de befintliga fyndigheterna neråt.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark