Rejäl hotellsatsning i Kirunas nya stadskärna

Fasadskiss på det nya hotellet som innebär en ökning från 37 till 155 rum. Illustration: A och D Arkitektkontor.

Elite Hotels of Sweden blir ny tung aktör i Kirunas nya centrum och går upp från 37 hotellrum till 155. Fastigheten byggs som ersättning för Kiruna kommuns lokaler i befintligt centrum, och innebär en stor satsning på hotellverksamheten i staden.

Hotellet och puben Bishops Arms, som ägs och drivs av Elite Hotels of Sweden, har stått på sin nuvarande plats i det befintliga Kiruna centrum sedan 2011. Eftersom Kirunas centrum ska flyttas för att möjliggöra LKAB:s fortsatta verksamhet får hotellet en ny plats i den nya stadskärnan.

För att tillgången på hotellrum inte ska minska i samband med stadsomvandlingen har Kiruna kommun sett behov av ett nytt hotell med minst 150 rum i den nya stadskärnan.

- Vi har tillsammans med LKAB och Elite Hotels lyckats hitta en modell som återskapar detta i kvarter sex, ett hotell med 155 rum och en sky walk över till Aurora kultur och kongress. För Kiruna kommun fanns inget alternativ, hotellrummen måste återskapas. Hotellet i kvarter sex är ju dessutom tänkt som en av motorerna till Aurora, säger Kirunas kommunalråd Gunnar Selberg.

Det tre parterna Kiruna kommun, LKAB och Elite Hotels of Sweden är överens och avtalen ligger nu klara för påskrift. Förslaget ska nu läggas fram för Kirunas kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt för LKAB:s styrelse för beslut.

– Det här är en stor och viktig pusselbit i bygget av det nya attraktiva Kiruna. Besöksnäringen skapar arbetstillfällen och inkomster till samhället och skapar liv och rörelse som gynnar alla oss Kirunabor, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingarna.

Kvarter sex ska utöver det nya hotellet inrymma lokaler för restauranger, butiker och andra verksamheter. Hotellet byggs som en ersättning till Kiruna Kommun och Elite Hotels of Sweden för befintliga lokaler i nuvarande centrum som hamnar inom gruvans påverkansområde. Efter färdigställande av kvarteret kommer Kiruna kommun att vara fastighetsägare av hotellet och LKAB kommer äga övriga kommersiella lokaler i kvarteret.

- Det känns otroligt roligt att fortsätta öppna storslagna hotell i Norrland. För några veckor sedan öppnade vi i Skellefteå och nu får vi förmånen att öppna även detta fantastiska hotell i Kiruna”, säger David Halldén, VD Elite Hotels of Sweden.

- Vi tror innerligt att framtidens destinationer ligger i norr i allmänhet och Kiruna i synnerhet. Det ser vi inte minst på våra egna hotell men också på de bolagsnyetableringar som sker i området. Hotellet i Kiruna blir en stark nyckel i vår fortsatta strävan att leverera Sveriges bästa hotellupplevelse, fortsätter David Halldén.

Om besluten tas i kommunstyrelse, kommunfullmäktige och LKAB:s styrelse kan bygget starta i början på 2022, och hotellet stå klart hösten 2024.

Fasadskiss på det nya hotellet som innebär en ökning från 37 till 155 rum. Illustration: A och D Arkitektkontor.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark