Google translate text, här kan du översätta din sida.

Friluftsområden

Utvecklingsplan Luossavaara Matojärvi innehåller flera delprojekt, varav några är helt nya, några påbörjade och några genomförda.

Området Luossavaara/Matojärvi är ett aktivitets- och friluftsområde som är viktigt för både kirunaborna och besöksnäringen. I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen om en utvecklingsplan för området. Utvecklingsplanen har tagits fram i dialog med föreningar och näringsliv i Kiruna.

Kiruna kommun har de senaste åren successivt investerat i fastigheterna på Matojärvi idrottsarena för allmänhet och friluftsliv. I början av 2017 färdigställdes fem nya vallabodar utrustade med ventilation och värme på Matojärvi. En av bodarna är till för allmänhetens vallning. Förutom detta har det byggts ett förråd för friidrotten. I slutet av sommaren 2017 färdigställdes en beachvolleybollplan vid Matojärvi islada. I början av 2018 invigdes den nya stadionbyggnaden på Matojärvi samtidigt som den nya fyrstolsliften som just nu byggs på Luossavaara presenterades. Just nu iordningställs fyra stycken omklädningsrum med kopplade förråd för ishockey och två stycken omklädningsrum för allmänhet, skidor, konståkning, friidrott, barmark, tillgängligt för alla kirunabor året om.

Dessa delprojekt i utvecklingsplanen för friluftsområdet Luossavaara/Matojärvi arbetar kommunen vidare med just nu: 

  • Delprojekt för utökad snöproduktion för både alpin- och längdskidåkning där målet är att minska snöläggningstiden.

  • Planer för ett färdstråk för det rörliga friluftslivet mellan Luossavaara och Matojärvi via Snötippsvägen för året runt bruk.
  • Servicebyggnad vid Luossavaara som en del av en nationell rastplats: Kommunen kommer att föra dialog med Trafikverket om eventuell möjlighet att kombinera en servicebyggnad med den rastplats som planeras vid nya E10:an.
  • Utsiktsplats topp på Luossavaara: Kommunen kommer att föra dialog med LKAB om möjlighet att skapa en utsiktsplats på Luossatoppen på den befintliga hotellstommens nedervåning.
  • Cykelpark: Kiruna Luossavaara: Kommunen arbetar med förberedande arbete kopplat till utveckling av en cykelpark.
  • Ledprojekt nära Kiruna: Kommunen arbetar med förberedande arbete för utveckling och underhåll av leder i stadsnära naturmiljöer.

Utvecklingen av hela Matojärvi-Luossavaara innehåller även utredningar kring utegym, rullskidbanor, tillgänglighet, promenadmöjligheter på snö, alternativa skoterledsdragningar med mera. 

Innehållsansvarig:  Jan Klein

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2019-06-24