Google translate text, här kan du översätta din sida.

Grundskola

En grundskola ska byggas i den nya stadskärnan.

En grundskola för 500 elever, från förskoleklass till årskurs nio, ska byggas i den nya stadskärnan. Tidsplanen för den nya grundskolan har förskjutits med två år, så inflyttning till den nya skolan beräknas ske 2024. Grundskolan kommer att finnas i den så kallade Kunskapsstaden. Processen fortsätter med start av förstudie 2019.

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2019-01-21