Google translate text, här kan du översätta din sida.

Detta hittar du i gruvstadsparken

När ett område är avvecklat övergår det till att bli ett parkområde, en gruvstadspark - med bland annat lekparker och parkbänkar. På så sätt skapas en mjuk övergång mellan gruva och stad.

Lekpark, utegym, skateramp och isbana vintertid är några av de saker du hittar i gruvstadsparken. I parken finns bänkar, grillplats och vedförråd.

De två konstverken på skivor av grafisk betong föreställer "Familjen Söderberg" från 1899 med det först födda barnet i Kiruna samt "På Bolagshotellets trappa" från 1902 med Hjalmar Lundbohm i centrum.

Skaterampen är placerad där Ullspirans hyreshus tidigare stod

Bakom lekplatsen finns utegymmet


Grillplats


"På Bolagshotellets trappa", med Hjalmar Lundbohm i mitten av bilden.

Publicerad av:  Lisbeth Pekkari, Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2018-12-14