Google translate text, här kan du översätta din sida.

Björkbacken-Rundradiostationen

Rundradiostationen från år 1926 är en solitär och har idag en undanskymd placering i kyrkoparken och ska även i framtiden placeras i en parkmiljö.

Byggnaden har en äldre standard och är i slitet skick men uppfyller en nivå man kan godta i en lokal för den typ av verksamhet som bedrivs i lokalen.

Fakta:
Byggår: 1926
Tid för flytt: 2022-2023
Status: Under utredning