Google translate text, här kan du översätta din sida.

Övriga bolagsområdet - Fyra 16-rums arbetarbostäder

16-rums arbetarbostäderna ligger inom Gruvstadsparksområde 1 och är likt många andra ritade av Gustaf Wickman år 1900 och representerar Kirunas tidigaste uppbyggnadsskede då bostadsbristen var som högst.

Fakta:

Byggår: 1900
Tid för flytt: 2019
Status: Under utredning