Google translate text, här kan du översätta din sida.

Övriga bolagsområdet - Gula raden

I mitten av oktober 2019 flyttade de tre husen i Gula Raden till den nya platsen intill Kirunas nya stadskärna. Länk till Kiruna kommuns korta YouTube-film om Gula raden finns längre ner på denna webbsida.

Gula raden (B555-557) uppfördes kring år 1900 efter ritningar från Iggesund och representerar Kirunas tidigaste uppbyggnadsskede då bostadsbristen var som högst. Byggnaderna har visst skydd i detaljplan och är ett exempel på hur centrumnära miljöer utformades under samhällets uppbyggnadsskede.

Byggår: 1900
Tid för flytt: 2019

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2019-10-22