Google translate text, här kan du översätta din sida.

De första kvarteren

I utvecklingsplanen ingår tio kvarter som ligger runt Kristallen.

Den 22 april 2014 antog kommunfullmäktige en utvecklingsplan för nya Kiruna. I september-december samma år genomfördes en markanvisningsprocess. Intresset för markanvisningen var stort och tolv företag anmälde intresse för att få bygga i den nya stadskärnan. En extern bedömningsgrupp lämnade förslag till tilldelningsbeslut och kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015 i enlighet med förslaget.