Google translate text, här kan du översätta din sida.

Investera

Det här är en sida för fastighetsbolag, investerare, byggare och andra som är intresserade av att vara med och utforma det nya Kiruna.

Inom området som berörs av den senaste huvudnivån i gruvan finns 3200 bostäder, 750 hotellbäddar, hela stadskärnans kommersiella centrum, flertalet större offentliga institutioner - bland annat gymnasieskolan, en grundskola, sjukhuset, biblioteket, kyrkan och badhuset - samt cirka 1000 arbetsplatser.

6000 personer i stadskärnan måste flytta, vilket är hela 33 procent av centrala Kirunas befolkning. Alla kommuninvånare berörs dock på något sätt av stadsomvandlingen, eftersom många viktiga samhällsfunktioner finns i området.

Publicerad av:  Martina Aho, Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2020-02-20