Google translate text, här kan du översätta din sida.

Mark och tomter

Kommunens mark förvaltas av mark- och exploateringsavdelningen. Det är till dem du ska vända dig om ditt företag vill köpa ett markområde eller en tomt. Kiruna kommun arbetar hela tiden för att ha en beredskap med tomter för nya verksamheter.

För mer information, besök Kiruna kommuns webbsidor om tomt och mark (länk).

Kontakt

Markförvaltare
Mats Persson
Telefon: 0980-700 94
Skicka e-post

Exploateringsingenjör
Josefine Gadeborg
Telefon 0980-709 86
Skicka e-post

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2019-10-08