Google translate text, här kan du översätta din sida.

Nya stadskärnan och övriga projekt

Kirunas nya stadskärna byggs tre kilometer öster om den nuvarande.

Stadskärnan kommer att bestå av bland annat stadhus, torg, stadspark, kontor, bostäder, skolor, simhall, kulturcentrum, hotell och handel. Byggplaner finns för alla tio kvarter i stadskärnan. Under den här fliken finns länkar till mer information om andra aktörers byggprojekt i den nya stadskärnan.

Aktuella projekt (länk på denna webb).