Google translate text, här kan du översätta din sida.

Min verksamhet påverkas

LKAB för förhandlingar och står för kompensation till företag och organisationer som behöver flytta på grund av gruvbrytningen

Verksamheter som hyr lokaler erbjuds nya lokaler med hyrestrappning i upp till fem år, under förutsättning att hyreskostnaden blir högre. Företag, organisationer och myndigheter har även möjlighet till annan kompensation, till exempel omlokaliseringskostnader. Du som äger fastigheten där din verksamhet bedrivs blir även ersatt med ersättningshus eller pengar. 

LKAB för förhandlingarna med dig som har en verksamhet i Kiruna som påverkas av gruvbrytningen. Det är också dit du ska vända dig om du har frågor om en eventuell flytt av din verksamhet.

Läs mer om hyrestrappning samt annan kompensation på LKAB:s hemsida om stadsomvandlingen

Publicerad av:  Martina Aho, Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2019-10-16