Google translate text, här kan du översätta din sida.

Byggtidplan

Kiruna kommunkoncern har tagit fram en tidplan för byggnationer i den nya stadskärnan under de kommande sju åren, fram till år 2024.

Kiruna kommunkoncern har under flera år förberett en ny stadskärna öster om nuvarande centrum. Kommunen har genomfört markarbeten och infrastruktur, detaljplan för nya centrum är klar och dragningen av E10an bestämd. Förutsättningarna är klara för att påbörja byggprojekten. 

Årtalen i byggtidplanen är satta utifrån dagens realistiska förutsättningar. Eftersom nya centrum omfattar många stora projekt som kräver resurser i form av byggföretag, konstruktörer, projektörer och liknande så är utbyggnadstakten väldigt beroende av vilka resurser vi får hit. Kiruna kommun välkomnar och uppmuntrar exploatörer och investerare att påbörja byggnationer så tidigt som möjligt, så fort det finns resurser att tillgå. Det innebär att byggstart tidigare än de angivna årtalen i tidplanen kan vara aktuell för en del projekt.

1. Byggstart kommunala projekt 2017 – 2018

Ny räddningstjänst

Bostadsprojekt på gamla skjutbanan.

Villatomter tas fram i anslutning till gamla skjutbanan.

Arbete med nytt resecentra.

Kvarter 1, Kirunabostäders projekt. Beräknad byggstart mars 2018. Innehåller 60 lägenheter, 1500 m² kontor, 1500 m² restaurang och handel, p-hus.

Kvarter 5 Kulturhus/Folkets Hus, kommunens projekt, byggstart 2018.

Illustration över etapp 1 (pdf)

 

2. Byggstart år 2018 inflyttning 2020

Kvarter 2, Long-stay hotell, bostäder

Kvarter 3, bostäder

Kvarter 4, bostäder

Kvarter 10, hotell

Illustration över etapp 2 (pdf)

 

3. Byggstart år 2020 inflyttning 2022

Kvarter 6, hotell, kontor, bostäder

Kvarter 7, bostäder, handel

Kvarter 8, handel, kontor, bostäder

Kvarter 9, handel, kontor, bostäder

Volymhandel

Nytt badhus

Illustration över etapp 3 (pdf)

 

4. Byggstart år 2022 inflyttning 2024

Gymnasieskola, grundskola, bostäder i kvarter 11 och 12

Illustration över etapp 4 (pdf)

Klicka för högupplöst pdf över samtliga etapper