Google translate text, här kan du översätta din sida.

Fakta och statistik

Kiruna kommun är Sveriges största kommun till ytan med 20 000 kvadratkilometer. Av denna mark äger Kiruna kommun mindre än en procent. Den största markägaren är svenska staten som äger 80 procent av markytan.

Befolkning

Folkmängd: 22 992 pers (2018)

Medelålder: 42,2 år

Hushållsstorlek:

1 person: 19,7 %
2 personer: 28,3 %
3 personer: 17 %
4 personer: 18, 6 %
5 personer: 9 %
Fler än 5 personer: 7,3 %

Medelinkomst per invånare (från t.ex. arbete och pension): 319 600 kr

Bostäder

Boendeformer:
Småhus: 53,6 %
Bostadsrätt: 10.9 %
Hyresrätt: 22,7%

Ca 3000 nya bostäder behövs i samband med stadsomvandlingen

Kontor

De flesta av Kirunas kontorslokaler finns i nuvarande stadskärnan, alltså i den delen som påverkas av gruvbrytningen. Bedömningen är att cirka 1000 nya kontorslokaler behövs i samband med stadsomvandlingen.

 

 

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-10-13