Google translate text, här kan du översätta din sida.

Gruvstadspark 1

Gruvstadspark 1 är området nedanför Hjalmar Lundbohmsvägen mellan platsen där det gamla stadshuset stod och Konsum Trädgårdsgatan.

I Bolagsområdet har några av Kirunas äldsta bebyggelser stått, bland annat lägenheter, hotell, ett flertal Bläckhorn, Ingenjörsvillan, Länsmansbostaden, Kirunas äldsta bostadshus B5, Kiruna Stadshus och en del av E10:an. Enligt avtalet Gruvstadspark del 1 finns det byggnader av kulturhistoriskt värde som ska flyttas. Bläckhorn, Ingenjörsvillan och B5 har fått Luossavaara som ny adress. Länsmansbostaden har flyttats till nya Kiruna.

I februari 2011 slöts två avtal mellan Kiruna kommun och LKAB. Det ena är ett civilrättsligt avtal som reglerar kostnader och det andra är ett genomförandeavtal som hanterar hur de båda parterna ska gå till väga när området omvandlas från nuvarande verksamhet till parkområde och slutligen till industriområde. Dessutom beslutade kommunfullmäktige om en detaljplan för Gruvstadspark 1.

Publicerad av:  Martina Aho, Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2019-11-08