Google translate text, här kan du översätta din sida.

Gruvstadspark 2

Delar av Kirunas nuvarande centrum ligger i området för Gruvstadspark 2.

Avtalet Gruvstadspark del 2 presenterades under en presskonferens den 14 maj 2014. Den 2 juni 2014 sade kommunfullmäktige ja till avtalet.

Det civilrättsliga avtalet Gruvstadspark del 2 mellan Kiruna kommun och LKAB ger ersättning för:

- Kommunal infrastruktur och mark
- Kommunala verksamhetslokaler
- Kirunabostäder AB:s kommersiella lokaler
- Snabb uppstart av torgbildningen i det nya Kiruna, "kickstarten"

Total ersättning för GP2-avtalet från LKAB till Kiruna kommun är 3,74 miljarder kronor, varav 350 miljoner kronor för oförutsedda kostnader. Allt ersätts till en nivå som gör att Kiruna kommun kan bygga upp motsvarande funktion, kvalitet och volym i det nya Kiruna.

Våren 2015 presenterade Kiruna kommun och LKAB förslag på köp-tidplan och flytt-tidplan för Kiruna centrum. Tidsplanerna bygger på de prognoser som görs för markrörelser orsakade av gruvan och på behovet av att utveckla nya centrumkärnan i Kiruna. Tillsammans med avtalet Gruvstadspark del 2 och utvecklingsplanen för nya Kiruna finns nu alla verktyg på plats för att utveckling ska kunna gå före avveckling.

Publicerad av:  Martina Aho, Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-10-16