Google translate text, här kan du översätta din sida.

Väg 870

Under hösten 2015 invigde Trafikverket den nya sträckningen av väg 870 mot Nikkaluokta

Då den gamla väg 870 inte längre kan vara i bruk till följd av markdeformationer så har Trafikverket byggt en ny sträckning som invigdes den 1 september 2015. Bygget av den nya vägen påbörjades av Trafikverket under 2014. Den nya sträckningen, som är 7 km lång, går från E10 vid Tuolluvaara cirkulationsplats och ansluter till bron över nya järnvägen vid Råtsi.

En vägbro har byggts längs vägen för att minska påverkan på sjön Luossajokki. En särskild passage har också anlagts för att möjliggöra fortsatt användning av motionsspåret som löper i närheten av den nya vägen.

Väg 870 är enda vägförbindelsen till Nikkaluokta samt även en viktig infart för trafiken till LKAB:s industriområde.

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2017-06-16