Google translate text, här kan du översätta din sida.

Politiska beslut

Sedan stadsomvandlingens start år 2004, har många viktiga politiska beslut tagits av kommunens politiker.

Medborgarna i Kiruna kommun styr själva sin kommun genom de politiker de valt till kommunfullmäktige, som är högsta beslutande organ i kommunen. De politiska församlingarna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna har beslutat om arkitekttävlingar, detaljplaner och fördjupad översiktsplan men också om den nya stadskärnans placering och viktiga avtal med LKAB.

Fakta: Inom området som berörs av den senaste huvudnivån finns 3 200 bostäder, 750 hotellbäddar, hela stadskärnans kommersiella centrum, flertalet större offentliga institutioner – bland annat stadshuset, gymnasieskolan, en grundskola, sjukhuset, biblioteket, kyrkan och badhuset – samt cirka 1 000 arbetsplatser.  6 000 personer i stadskärnan måste flytta, vilket är hela 33 procent av centrala Kirunas befolkning. Alla kommuninvånare berörs dock på något sätt av stadsomvandlingen, eftersom många viktiga samhällsfunktioner finns i området. Länk till mer information om den politiska organisationen i din kommun finns under Relaterat. 

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2019-10-31