Google translate text, här kan du översätta din sida.

Juryn

Juryn för arkitekttävling ny stadskärna i Kiruna har bestått av av följande personer, utsedda av kommunstyrelsen i Kiruna kommun:

  • Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör i Malmö, utsedd av Sveriges Arkitekter, ordförande i jurygruppen
  • Björn Adolfsson, Länsarkitekt, Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • Anja Taube, Förvaltningschef, Fritids- och kulturförvaltningen, Kiruna kommun
  • Eva Ekelund, mark- och exploateringschef, Kiruna kommun (ersätter Marianne-Schröder-Maagaard)
  • Sandra Viklund, Planarkitekt
  • Knut-Eirik Dahl, Professor vid Arkitekthögskolan i Oslo, utsedd av Sveriges Arkitekter
  • Thomas Nylund, arkitekt SAR/MSA

Tävlingssekreterare var Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter.