Google translate text, här kan du översätta din sida.

Svedbergska huset (B55)

Överingenjör Ivar Svedberg ritade små arbetarhem i kolgruvedistrikten på den skånska slätten. År 1900 skickade han en bunt ritningar till Hjalmar Lundbohm, en av dem var "en liten treflig arbetarbostad" - Svedbergshuset.

1900-1901 uppfördes fem hus av modellen "Svedbergshus". 

Svedbergshusen var 6-rums arbetarbostäder i avsikt att härbärgera två arbetarfamiljer i bottenvåningen och två ungkarlar i vindsrummen. Men åtminstone tre av de fem husen togs dock tämligen omgående i bruk för andra ändamål. En som postkontor med boende för postmästaren, B44 som bostad åt länsman Olsson innan Länsmansbostaden blev klar 1906 och en som telegraf.

Byggnaderna uppfördes i två olika tekniker, liggtimmer eller det mer virkesbesparande restimmertekniken, men den sistnämnda gjorde att byggnaderna blev kalla och dragiga. Detta tillsammans med knappa förrådsytor samt vind med låga tak kanske var grunden till att byggnaderna fick annan användning och att Bläckhornen fick branta höga tak vilket gav mer utrymme.

Svedbergshusens speciella signum är den halvhöga frontespisen över ingångsfasaderna och trepassliknande fönster.

Publicerad av:  Kommunikationsenheten

Senast ändrad:  2017-10-30