Google translate text, här kan du översätta din sida.

Vagntipparen 4

På en kulle vid församlingshemmet finns ett litet rött hus som väcker uppmärksamhet i sin enkelhet.

Byggnaden ger en unik möjlighet att förstå tidigare levnadsvillkor och visar hur en enkel bostad med minimala mått såg ut under uppbyggnadstiden i Kiruna. En rest från de livsvillkor de första nybyggarna i Kiruna levde under, med små trånga och troligen ganska kalla och dragiga bostäder där man byggde av de material man fick tag på.

Vagntipparen 4 är den äldsta byggnaden från stadsplanen och uppfördes 1899. 1904 övertogs den av Axel Sundqvist med maka och fem barn som bodde i huset fram till 1910 då familjen byggt nytt större hus nedanför stugan. Axel var skomakare men arbetade som dödgrävare på somrarna och skötte samhällets gasdrivna gatlyktor på vintern. Det större huset är idag rivet men den lilla ursprungliga byggnaden har fått stå kvar på sin ursprungliga plats. Idag är huset tidsenligt möblerat och utrustat. Stugan ägs och sköts av Jukkasjärvi församling.

Byggnaden berättar om den trångboddhet och misär som troligen var vanlig för arbetare som inte hade tillgång till gruvbolagets eller järnvägens bostäder, även om den idag framstår som en charmig liten rest från det tidiga Kiruna. Den kommer så småningom att flyttas, men den nya placeringen är inte bestämd ännu.

Publicerad av:  Lisbeth Pekkari

Senast ändrad:  2017-10-30