Google translate text, här kan du översätta din sida.

Tillfällig järnvägsstation

Dagens järnvägsstation i Kiruna är tillfällig. Trafikverket stängde den gamla järnvägsstationen den 31 augusti 2013 på grund av gruvbrytningens påverkan.

Den tillfälliga järnvägsstationen ligger cirka 1,5 km norr om Kiruna C. Byggnaden var tidigare en fjärrstation som renoverades för att bli stationshus. Stationen kommer att vara i bruk tills en permanent station är byggd. Trafikverket har huvudansvaret för den frågan, men Kiruna kommuns vilja är att stationen placeras i anslutning till den framtida stadskärnan. Under relaterat innehåll finns en länk till Trafikverkets hemsida där du kan läsa mer om järnvägsstationen.

Transferbussen trafikerar mellan busstationen och tillfälliga järnvägsstationen. Transferbussens avgång från järnvägsstationen anpassas efter tågets ankomsttid och sker cirka tio minuter efter tågets ankomst. Transferbussen är avgiftsfri.

Länk till tidtabell för trafikbussen

Publicerad av:  Moa Strålberg

Senast ändrad:  2017-06-16