Google translate text, här kan du översätta din sida.

Politiska beslut

Sedan stadsomvandlingens start år 2004, har många viktiga politiska beslut tagits av kommunens politiker.

Sedan 2004, när LKAB meddelade Kiruna kommun att gruvbrytningen kommer att påverka stadsbebyggelsen, har många viktiga politiska beslut tagits.

De politiska församlingarna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna i Kiruna har beslutat om arkitekttävlingar, detaljplaner och fördjupad översiktsplan men också om den nya stadskärnans placering och viktiga avtal med LKAB.

Fakta: Inom området som berörs av den senaste huvudnivån finns 3 200 bostäder, 750 hotellbäddar, hela stadskärnans kommersiella centrum, flertalet större offentliga institutioner – bland annat stadshuset, gymnasieskolan, en grundskola, sjukhuset, biblioteket, kyrkan och badhuset – samt cirka 1 000 arbetsplatser. 6 000 personer i stadskärnan måste flytta, vilket är hela 33 procent av centrala Kirunas befolkning. Alla kommuninvånare berörs dock på något sätt av stadsomvandlingen, eftersom många viktiga samhällsfunktioner finns i området.

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-06-13