Google translate text, här kan du översätta din sida.

Vad tycker Kirunaborna

Utgångspunkten i utvecklingsplanen för det nya Kiruna är de åsikter och förslag som väckts av Kirunaborna och som ska ligga till grund för byggandet av den nya centrumkärnan.

Det finns en förståelse för stadsomvandlingen. Men Kirunabornas röster är samtidigt entydiga - "Vi lämnar vår historia, våra minnen och platser som är del av vår identitet – det nya som byggs måste vara bra och attraktivt." Av dessa skäl är utgångspunkten i utvecklingsplanen för det nya Kiruna de åsikter och förslag som väckts av Kirunaborna och som ska ligga till grund för byggandet av den nya stadskärnan. Att den framtida staden blir attraktiv och att Kirunaborna tar den till sina hjärtan är den självklara utgångspunkten för planeringen.