Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kontakt

Ann-Christin Samuelsson
Tillväxtchef
Telefon: 0980-700 27
Skicka e-post

Ann Bergqvist
Kommunikatör
Telefon: 0980-796 30
Skicka e-post

Christer Vinsa
Projektchef
Telefon: 0980-701 65
Skicka e-post

Jan Fjordell 
VD, Tekniska Verken i Kiruna AB 
Telefon:0980-701 35 
Skicka e-post

Jan Klein
Strateg
Telefon: 0980-708 44
Skicka e-post

Lars Bäckström
Förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0980-701 76
Skicka e-post 

Lars Johansson
Projektchef, Tekniska Verken i Kiruna AB
Telefon: 0980-701 36
Skicka e-post

Martina Aho (föräldraledig)
Kommunikatör

Magdalena Wäppling
Trafikingenjör
Telefon: 0980-707 29
Skicka e-post

Marianne Nordmark
Kommunikatör
Telefon:0980-707 97
Skicka e-post

Mats Nilsson
Avdelningschef Teknik, Tekniska Verken i Kiruna AB
Telefon: 0980-705 30
Skicka e-post

Mats Persson 
Markförvaltare                                                
Telefon: 0980-700 94
Skicka e-post

Moa Strålberg
Kommunikatör
Telefon: 0980-705 83
Skicka e-post

Peter Fredriksson
Huvudprojektledare
Telefon: 0980-707 53
Skicka e-post

Sara Thelin
Översiktsplanerare
Telefon: 0980-756 02
Skicka e-post

Sigrid Vestling
Bygglovschef 
Telefon: 0980-708 13 
Skicka e-post

Stig Thorneus
Stadsomvandlingsstrateg
Telefon: 0980-756 78
Skicka e-post

Ulrika Hannu, (tjänstledig) 
Kommunikationschef 

Ulrika Isaksson
Tillförordnad kommunikationschef
Telefon: 0980-708 23
Skicka e-post