Google translate text, här kan du översätta din sida.

Nyhetsarkiv

Läs om vad som händer i stadsomvandlingen i senaste Kiruna Information

I senaste numret av tidningen Kiruna Information berättar vi bland annat om kulturbyggnader och om projekten Kirunabo - Social Innovation Lab och c/o Kiruna.

Läs mer

Trafikverket informerar: Tillfällig cirkulationsplats vid Tuolluvaara.

En tillfällig cirkulationsplats är i bruk för att arbetena med etapp 2 av ny E10 ska kunna utföras. Trafikverket har tagit emot en del synpunkter, och ser över möjliga åtgärder.

Läs mer

Parkeringsgarage intill hotellet i nya stadskärnan

Parkeringsgaraget som ska vara intill hotellet har börjat byggas.

Läs mer

Omläggning vid Lokstallet enligt Trafikverkets information

Under oktober pågår Trafikverkets arbete med att ansluta befintlig och ny E10 vid Lokstallet, vilket innebär begränsad framkomlighet under tiden.

Läs mer

Gula raden flyttas till nya stadskärnan

I dag, den 9 oktober 2019, flyttades Gula raden till sin plats i den nya stadskärnan.

Läs mer

Nu startar bygget av Kirunas nya badhus

Kirunas nya badhus blir hela 10 300 kvadratmeter stort och byggs i två plan med 1 000 kvadratmeter relax och totalt 14 pooler. För att uppmärksamma byggstarten togs ett annorlunda spadtag - en vattenceremoni.

Läs mer

Första spadtaget för Kirunas nya hotell

Torsdag 29 augusti togs det första spadtaget för Kirunas nya hotell som kommer att stå intill Stadshustorget.

Läs mer

Kvarteren i nya stadskärnan

Följ Kiruna kommun på YouTube för information om vad som händer i kvarteren i nya stadskärnan samt i olika projekt inom Kiruna kommun.

Läs mer

Sommarinvigning i Gruvstadsparken

Den 15 juni är det sommarinvigning i Gruvstadsparken. Där hittar ni förutom fåren bland annat en skateramp, grillplatser, lekpark och ett utegym.

Läs mer

Så blir flytten av kulturbyggnader

Idag beslutar kommunstyrelsen i Kiruna om vilka byggnader som ska flyttas och var de ska placeras. Detta efter en förhandlingsprocess mellan LKAB och Kiruna kommun där samråd skett med Länsstyrelsen.

Läs mer