Google translate text, här kan du översätta din sida.

Nyhetsarkiv

Trafikverket arbetar med planering för ny järnvägsstation

Trafikverkets arbete med att ta fram en järnvägsplan för en ny järnvägsstation i Kiruna pågår. Myndigheten meddelar att beslut om placeringen är drygt ett år bort.

Läs mer

Nu byggs kvarter 7-9 i nya centrum

Den 19 februari hölls en presskonferens för att uppmärksamma att bygget av kvarter 7-9 i Kirunas nya centrum är påbörjat. Representanter från LKAB, Kirunabostäder och Nåiden Bygg AB deltog.

Läs mer

Trafikverket informerar: E10 leds om genom centrala Kiruna

Trafikverket kommer stänga av befintlig E10 i Kiruna mellan cirkulationsplatsen mot Silfwerbrandtsgatan och korsningen för Stationsgatan, från 20 april för att kunna garantera en säker väg.

Läs mer

Spårkarta Matojärviområdet 2020

Nu finns en ny spårkarta för Matojärviområdet med åkriktningar och anslutningsspår till Hundspåret och Jägarspåret.

Läs mer

Läs om vad som händer i stadsomvandlingen i senaste Kiruna Information

I senaste numret av tidningen Kiruna Information berättar vi bland annat om kulturbyggnader och om projekten Kirunabo - Social Innovation Lab och c/o Kiruna.

Läs mer

Trafikverket informerar: Tillfällig cirkulationsplats vid Tuolluvaara.

En tillfällig cirkulationsplats är i bruk för att arbetena med etapp 2 av ny E10 ska kunna utföras. Trafikverket har tagit emot en del synpunkter, och ser över möjliga åtgärder.

Läs mer

Parkeringsgarage intill hotellet i nya stadskärnan

Parkeringsgaraget som ska vara intill hotellet har börjat byggas.

Läs mer

Omläggning vid Lokstallet enligt Trafikverkets information

Under oktober pågår Trafikverkets arbete med att ansluta befintlig och ny E10 vid Lokstallet, vilket innebär begränsad framkomlighet under tiden.

Läs mer

Gula raden flyttas till nya stadskärnan

I dag, den 9 oktober 2019, flyttades Gula raden till sin plats i den nya stadskärnan.

Läs mer

Nu startar bygget av Kirunas nya badhus

Kirunas nya badhus blir hela 10 300 kvadratmeter stort och byggs i två plan med 1 000 kvadratmeter relax och totalt 14 pooler. För att uppmärksamma byggstarten togs ett annorlunda spadtag - en vattenceremoni.

Läs mer