Google translate text, här kan du översätta din sida.

Första kulturbyggnaden flyttades

Idag flyttades den första kulturbyggnaden i Kiruna

Intresset var stort och många kirunabor hade samlats när kulturbyggnaden B5 flyttades till Luossavaara. B5 är nu på sin nya plats vid Luossavaara.