Google translate text, här kan du översätta din sida.

Här byggs nya räddningstjänsten

Nu byggs Kirunas nya räddningstjänst. Följ oss i våra sociala kanaler för att se en kort film från pågående bygge.

-Just nu pågår resning av stommen samt formsättning och gjutning av betongväggar, säger Stefan Sandklint, projektchef, Kirunabostäder.

Planeringen av den nya räddningstjänsten har pågått i flera år, bland annat med fokus på att hitta mervärden i form av till exempel samverkan med andra kommunala verksamheter. Detta har resulterat i att kommunens skolskjutsverksamhet kommer att dela lokalerna med räddningstjänsten.

NYAB är den entreprenör som bygger den nya räddningstjänsten. Kirunabostäder projektleder byggnationen för Kiruna kommuns räkning. Byggnation av räddningstjänst och skoltransporter beräknas stå klart vid årsskiftet 2019-2020.

Se en kort film från pågående bygge (länk till Youtube).

Publicerad av:  Marianne Nordmark