Google translate text, här kan du översätta din sida.

Läs om vad som händer i stadsomvandlingen i senaste Kiruna Information

I den senaste tidningen Kiruna Information kan du bland annat läsa om kvarter 7, 8, 9 som just nu byggs i den nya stadskärnan. Här finns även en artikel om Kirunabostäders arbete och omflyttning av hyresgäster som påverkas av stadsomvandlingen. Kiruna Information innehåller information om hela kommunens verksamheter.

För att hämta tidningen, klicka på länken. Kiruna Information nr 1, 2020 (pdf)