Google translate text, här kan du översätta din sida.

Malmvägen stängs från 4 mars

Nya Kiruna växer fram och nu byggs kvarter 8, 9 och 10.

Under byggtiden förekommer tung trafik till och från byggarbetsplatserna samtidigt som omfattande arbeten kommer att utföras på och omkring de olika kvarteren. Av arbetsmiljöskäl kommer Malmvägen att behöva vara stängd för trafik från stadshuset och fram till Tuolluvaararondellen.

Vägen kommer att vara avstängd fram till år 2022. Välj därför alternativ färdväg.

Besökare till stadshuset
Det kommer fortsatt gå att ta bussen eller bilen till stadshuset. Besöksparkering finns i anslutning till stadshuset, likaså busshållplats. Gång- och cykelvägen leds om, följ hänvisning.

Annons (pdf)

För mer information, besök Tekniska Verken i Kiruna (länk till webbsida)

Innehållsansvarig:  Ulrika Isaksson

Publicerad av:  Marianne Nordmark