Google translate text, här kan du översätta din sida.

Ny räddningstjänst snart klar

Bygget av Kirunas nya räddningstjänst pågår just nu intill Österleden mitt emot bilprovningen. Den nya byggnaden ska utöver räddningstjänsten även inrymma skoltransporter.

Nu i maj månad planeras de flesta invändiga arbetena att vara klara. Därefter återstår samordning av alla tekniska funktioner i byggnaden samt att färdigställa de sista detaljerna. Utvändigt fortsätter de arbeten som avslutadesi höstas när snön kom bland annat asfaltering, plattsättning och arbete med grönytor. Den nya räddningstjänsten beräknas vara färdig för inflyttning under sommaren 2020. 

Nya räddningstjänsten:
Räddningstjänst och skoltransporter
Nuläge: Byggnation
Byggstart: Hösten 2017
Färdig: Hösten 2020
Entreprenör: NYAB

Räddningstjänsten Kiruna. Illustration: Tirsén & Aili Arkitekter