Google translate text, här kan du översätta din sida.

Omläggning vid Lokstallet enligt Trafikverkets information

Under oktober pågår Trafikverkets arbete med att ansluta befintlig och ny E10 vid Lokstallet, vilket innebär begränsad framkomlighet under tiden.

Under 2-3 veckor med start i början av oktober kommer norrgående och södergående trafik särskiljas (se Trafikverkets karta nedan). 

Norrgående och södergående trafik skiljs åt under oktober. 

En tillfällig anslutningsväg byggs i området för att ansluta befintlig och ny E10. Anslutningsvägen kommer vara i bruk från slutet av oktober tills hösten 2020 då etapp 2 är klar. Den befintliga förbifarten på befintlig E10 kommer tas bort (se karta nedan).

Tillfällig anslutningsväg för E10 tills hösten 2020.
Trafikverket uppmanar personer som rör sig i områdena att vara försiktiga samt att följa skyltning på plats.

Aktuell information finns på Trafikverkets hemsida (länk).

Publicerad av:  Marianne Nordmark