Google translate text, här kan du översätta din sida.

Parkeringsgarage intill hotellet i nya stadskärnan

Parkeringsgaraget som ska vara intill hotellet har börjat byggas.

Kiruna kommun bygger ett parkeringsgarage som placeras intill den nya hotellfastigheten Scandic som ska byggas av Skanska.

Skissen ovan visar hur parkeringsgaraget och hotellet kommer att byggas ihop. Den höga byggnaden är hotellet medan den låga till höger är parkeringsgaraget. 

I mitten av bilden ovan syns det pågående bygget av parkeringsgaraget, som ska placeras intill hotellfastigheten som Skanska kommer att bygga. Bakom parkeringsgaraget syns en del av stadshuset Kristallen. Till höger skymtar det pågående bygget av det nya kulturhuset och till vänster syns det pågående bygget av kvarter 1. 

Scandic i kvarter 10 (länk till sida på denna webb). 

Publicerad av:  Marianne Nordmark