Google translate text, här kan du översätta din sida.

Plan för handelsgatan

Planeringen för hur den framtida handelsgatan ska se ut är klar. Det blir fyra mötesplatser inomhus med handel och upplevelser i en bra mix.

Flera mötesplatser inomhus, som alla har en egen stil och utformning, mindre aktörer i kombination med de stora kedjorna ska skapa starka kundstråk i och runt de nya handelskvarteren. För att skapa de bästa förutsättningarna fö en väl fungerande handel har Kirunabostäder låtit göra en omfattande utredning av handeln i samband med Kiruna kommun, LKAB och WSP.

Den första planen över Kirunas nya handelsgata. De gulmarkerade ytorna är hotell/restauranger, de ljusblå är mindre aktörer och de mörkblå större aktörer. Illustration: WSP, wester+elsner

Läs hela artikeln publicerad i tidningen Kiruna Information nr 5, 2018 (pdf)